PDA

Xem bản đầy đủ : Điều cần biết về cõi âm


VoDanh
01-08-2010, 3:38 pm
Trích Video Hội thảo khoa học nghiên cứu về tiềm năng con người tại Viện bảo tàng quân khu 7, ngày 20/09/2009 :

VSThikfBezs

http://www.youtube.com/results?search_query=dieu+can+biet+ve+coi+am&aq=0

VoDanh

thien thu 2
02-08-2010, 11:07 am
Thân gửi bạn Vô Danh,

Bạn có bài viết về đề tài nầy xin up lên phố rum nầy cho ACE thưởng lãm với ! ( thư viện Buddhismtoday)

Cảm ơn trước,

Thiên thu

dung9610
04-08-2010, 2:41 pm
n_K0vYuuPiM

vothuong
21-08-2010, 10:30 am
Thân gửi bạn Vô Danh,

Bạn có bài viết về đề tài nầy xin up lên phố rum nầy cho ACE thưởng lãm với ! ( thư viện Buddhismtoday)

Cảm ơn trước,

Thiên thu

Bạn có thể tham khảo qua lời kể của vị Hòa Thượng dưới đây. Mến chào!
http://www.phapamgiaithoat.com/pa/ChuyenLaTheKy21-ChuyenCoThat-ThichGiacHanh.mp3