PDA

Xem bản đầy đủ : Hoan nghênh lucia


thatsonphutu
25-07-2012, 1:16 am
LUCIOLA-LUCIOLA-LUCIOLA

Thật đáng hoan nghênh cái tên luciola ngạo mạn, ngông cuồng, ngu si

lần đầu tiên ta thấy mi nói thật.....l..ĐANG BẾ TẮC...."

ta mừng vì mi dám nói thật, dám đối diện sự thật

chỉ có lẽ thật mới cứu rỗi được mi

không có thầy đáng hay cô thủy hay một đấng nào hay một đại gia hay một đại giác ngộ cứu được mi.

Chỉ có lẽ thật đủ khả năng cứu rỗi mi

mi cứ lải nhải mấy cái trải nghiệm tuyệt vời của mi, cái tuyệt với của môn học. Nhất là cái vô danh cái là gì đó mà mi mới chụp lấy khi dự thính lớp 9 hay học lớp 9 mi cũng lải nhải. Mi có bao giờ thắc mắc Thầy Đáng hay cô Thủy kêu gào mọi người vô danh thầm lặng nhưng tại sao tiếng tăm họ lẫy lừng năm châu bốn biển không? Khi tiếng tăm họ lẫy lừng như vậy họ có vô danh không? VÔ DANH NẰM Ở CHỖ NÀO MI HIỂU KHÔNG?

Tại sao mi ngu xuẩn như vậy hả lucia

những trải nghiệm của mi không đáng một xu nào, nó không bằng câu chửi của mẹ mi dành cho mi. Câu chửi của mẹ mi nó thật hơn nhiều ba cái trải nghiệm của mi. Ta hỏi mi trải nghiệm của mi có bán được 100 triệu để đi Úc học cái lớp 0- để được cái gọi là Cô Thủy điểm đạo hay không? Trải nghiệm của mi có đổi được kg gạo nào? hay hộp sữa nào cho con mi uống hay không? thậm chí xin lỗi trải nghiệm của mi có đủ tiền mua một bcs không?

tại sao tay chơi Lương Minh Đáng bắt mấy cái tay tự vỗ ngực xưng tên mình là sứ giả GOD, mình là người châu thứ sáu, mình là đấng cứu rỗi trần gian đóng học phí khi đi học cái gọi là Nhân Điện ko? đó là ĐÁNG muốn mi đừng bao giờ xa rời thực tế.


Ai trải nghiệm? Ai khóc ai sướng mi là ai khi hơi thở này chấm dứt ra vô?mi nói đi mi là ai?

Mi còn nhớ thầy đáng từng kể câu chuyện" sau khi tôi học xong 30 năm thượng thiên kêu tôi đốt bỏ tất cả"

còn mi sao cứ bám mãi ba cái trải nghiệm, ba cái thứ rác của cái gọi là thầy đáng hay cô thủy, hỡi t.ên lucia ngạo mạn, ngu si kia

ta vẫn chờ mi như ta đã hứa. Ta vẫn ở ngọn đồi ấy để chờ mi.
Tspt

thien thu 2
25-07-2012, 3:36 pm
TÔI ĐỀ NGHỊ ADMIN XEM LẠI BÀI VIẾT CỦA TSPT.

CHO DÙ HAI NGƯỜI ( NẾU) LÀ BẠN THÂN CŨNG KHÔNG NÊN CÓ LOẠI
NGÔN TỪ QUÁ Ư KÉM LỄ ĐỘ VỚI NHAU NHƯ THẾ.
vì ...."rằng thì là"..... lở có NGƯỜI THỨ 3 ĐỌC LẠI LÀM BẨN MẮT NGƯỜI ẤY ( THẤY CÓ THẦY LIÊM ĐỌC VÀ NGỎ LỜI CẢM ƠN , CÁI VIỆC LÀM HIẾM HOI Ở THỜI BUỔI DIỄN ĐÀN KHÓ KHĂN NHƯ HIỆN NAY).

NỂU ADMIN THẤY "PHẠM QUI" NÊN HỐT ĐỐNG RÁC NẦY XUỐNG; NẾU NGÔN TỪ HỢP VỚI TÔN CHỈ - NHƯ RÊU RAO Ở PHẦN GIÁO ĐẦU- THÌ XIN VUI LÒNG CHO MẤY LỜI "THANH MINH THANH NGA"
XEM THỬ ADMIN CÓ QUÁ BẬN ĐỂ ... bỏ ngõ diễn đàn không ?

Ông già khó chơi
Thiên thu

yêu thương
25-07-2012, 9:53 pm
TÔI ĐỀ NGHỊ ADMIN XEM LẠI BÀI VIẾT CỦA TSPT.

CHO DÙ HAI NGƯỜI ( NẾU) LÀ BẠN THÂN CŨNG KHÔNG NÊN CÓ LOẠI
NGÔN TỪ QUÁ Ư KÉM LỄ ĐỘ VỚI NHAU NHƯ THẾ.
vì ...."rằng thì là"..... lở có NGƯỜI THỨ 3 ĐỌC LẠI LÀM BẨN MẮT NGƯỜI ẤY ( THẤY CÓ THẦY LIÊM ĐỌC VÀ NGỎ LỜI CẢM ƠN , CÁI VIỆC LÀM HIẾM HOI Ở THỜI BUỔI DIỄN ĐÀN KHÓ KHĂN NHƯ HIỆN NAY).

NỂU ADMIN THẤY "PHẠM QUI" NÊN HỐT ĐỐNG RÁC NẦY XUỐNG; NẾU NGÔN TỪ HỢP VỚI TÔN CHỈ - NHƯ RÊU RAO Ở PHẦN GIÁO ĐẦU- THÌ XIN VUI LÒNG CHO MẤY LỜI "THANH MINH THANH NGA"
XEM THỬ ADMIN CÓ QUÁ BẬN ĐỂ ... bỏ ngõ diễn đàn không ?

Ông già khó chơi
Thiên thu

Bài học hay mà ,cứ để lucioa học đã chứ ^^,lucioa cần phải cảm ơn nữa là...

ngochoa
27-07-2012, 4:22 pm
khi nào có thể dùng N Đ "suy" được ra các đạo, các phái ... khác thì ta mới thực sự có Thầy, có Thượng Đế trong đầu, còn không thì ta chỉ có họ ở chỗ khác :D

Ta có thể học, có thể trân trọng các tư tưởng triết lý trong đời nhưng nếu ta bị họ "điều khiển" thì rất tiếc là ta đã phí tiền học N Đ rùi :(

Ta phải khác người khác, đọc nghe học phải nhanh, phải nắm được "cái hồn của chữ", không như người khác học thuộc được chữ hay hiểu được ý của chữ rồi quên ngay không sài được bao lâu rồi đâu cũng vào đó :D

Có học có đọc thì đến già đến chết vẫn còn học còn đọc,
Chỉ nhìn chỉ cảm thì đến già đến chết vẫn còn hứng còn làm. :D