PDA

Xem bản đầy đủ : Video Gioi Thieu


honghanh_hoang061
29-12-2008, 7:27 pm
Mời các bạn xem nhé, download 6.1M
Xem bằng Windows media để video size 100% hình khá khẩm, quá đẹp nếu dùng Pocket PC hay gì đó tương đương