PDA

Xem bản đầy đủ : [Video] Al Gore: Những suy nghĩ mới về khủng khoảng khí hậu


admin
06-08-2009, 3:30 pm
Đây là bài nói chuyện của Cựu phó tổng thống Al Gore về vấn đề khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Với những tư liệu và bài diễn thuyết của Ông Al Gore, chúng ta sẽ thấy vần đề sống còn của quả địa cầu và thế hệ con cháu chúng ta là vô cùng cấp bách.

Xem ở link sau, video này có sẵn phụ đề Việt Ngữ:

http://www.ted.com/talks/lang/vie/al_gore_s_new_thinking_on_the_climate_crisis.html

Chúng ta, những học viên Nhân Điện, càng phải thực hành (truyền điện nhiều hơn) cho quả địa cầu của chúng ta!!

Hãy gửi thông tin này đến với bạn bè của mình!

Thân chào,
Admin