UE Global

UE Global (http://www.ue-global.com/forums.php)
-   Your concerns about UE school (http://www.ue-global.com/forumdisplay.php?f=41)
-   -   The Meeting Day Of Wisdom And Enlightenment People " LONG HOA MEETING ". (http://www.ue-global.com/showthread.php?t=1076)

nhandien 23-01-2012 8:08 am

Kinh cầu nguyện cho quốc gia minh triết và giác ngộ!
 
Kinh cầu nguyện cho quốc gia minh triết và giác ngộ!::)

nhandien 23-01-2012 11:03 am

Hạnh phúc của một người là hp của nhiều người - hp của nhiều người là hp của 1 người
 
Hạnh phúc của một người là hạnh phúc của nhiều người - hạnh phúc của nhiều người là hạnh phúc của một người :)!

Thienbinhngavenus 09-02-2012 8:47 am

Cảm ơn về bài viết hữu ích
 
Trích:

Nguyên văn bởi nhandien (Post 13306)
:) Bài học về hạnh phúc - tạo phúc cho chính mình và nhân loại!

* NGƯỜI THẦY GIỎI LÀ NGƯỜI BIẾT PHÂN TÍCH (quan sát - học hỏi - sửa chữa)
* NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG LÀ NGƯỜI BIẾT CÁCH MINH HỌA( Thượng Đế là 1 Đạo Diễn vai nào cũng đóng được hoàn hảo bằng lương tâm của chính mình cho nhân loại tiến hóa) - Lương Tâm cao bằng Trời Đất - KHAI MỞ Luân Xa LÀ KHAI MỞ LƯƠNG TÂM - nội dung chính của ngành Nhân Điện - Khai mở LX khi chưa Giác Ngộ - Kích hoạt LX khi đã Giác Ngộ rồi)
* NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT CÁCH TRUYỀN CẢM (Tâm Phật)

Hạnh phúc thực sự là hạnh phúc xuất phát từ trái tim và nó lan tỏa ra qua thần thái, nụ cười và đôi mắt...

nhandien 14-03-2012 4:05 am

Thiền định và tiếp xúc với Linh hồn Thầy và Các Đấng thông qua mỗi bài học
 
Thiền Định và tiếp xúc với Linh hồn Thầy và Các Đấng thông qua mỗi bài học:)

nhandien 14-03-2012 4:08 am

Vấn đề đưa các linh hồn bất tử bất diệt từ luân xa 3
 
Vấn đề đưa các linh hồn bất tử bất diệt từ luân xa 3:)

Mel_NMQ 25-04-2012 5:36 pm

Gia đình minh triết giác ngộ tình thương
 
Gia đình minh triết giác ngộ tình thương

nhandien 27-04-2012 12:10 pm

Hành trình thắp sáng lương tâm
 
:)hành trình thắp sáng lương tâm

Mel_NMQ 04-07-2012 3:45 pm

ANNOUCEMENT: Meditation & pray for 5 years OF HUMAN UNIVERSAL ENERGY [MEL]
 
Meditation & pray for 5 years OF HUMAN UNIVERSAL ENERGY [MEL] (July 28,2007 --- July 28,2012)
In ceremony to memorize the 5 years BIRTHDAY OF HUMAN UNIVERSAL ENERGY [MEL] (July 28,2007 --- July 28,2012). On behalf of Association of UE Aplication Luong Minh Dang,We especially invite all of you members of MEL or UE practitioners in whole World to participate together : meditation & pray for protection Vietnam and our earth in 10 minutes at 12:00 AM (Vietnamese Time) in july 26,27,28,29, 2012.We wish for all mankind to become Wisdom Enlightenment and harmony of Love energy from God, Master Luong Minh Dang" Soul and Higher Beings

Yours sincerely
Association of UE Aplication Luong Minh Dang

nhandien 04-09-2012 3:56 pm

Hạnh phúc may mắn minh triết giác ngộ!
 
Hạnh phúc may mắn minh triết giác ngộ!:)

nhandien 10-10-2012 11:07 am

Thông báo đại hội long hoa lần thứ 13 của nhân điện trẻ lương minh đáng
 
:)thông báo đại hội long hoa lần thứ 13 của nhân điện trẻ lương minh đáng


Tính theo múi giờ GMT +7, hiện tại là 9:44 am.

Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.