Click here to translate
Hạnh phúc của một người là hp của nhiều người - hp của nhiều người là hp của 1 người
Old 23-01-2012, 11:03 am  
nhandien
Senior Member
 

Lightbulb Hạnh phúc của một người là hp của nhiều người - hp của nhiều người là hp của 1 người
Hạnh phúc của một người là hạnh phúc của nhiều người - hạnh phúc của nhiều người là hạnh phúc của một người !
Trả Lời Với Trích Dẫn