Click here to translate
Old 18-12-2014, 12:44 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thân gởi bạn haidong,

" Nghĩ mình trẻ hơn tuổi sẽ sống lâu" (!) Kết quả thống kê nầy đáng được xem là ...kim chỉ nam cho ... nhân sinh quan về vần đề tuổi tác!
Tinh thần "trẻ" trong lứa tuổi của mình rõ ràng do giữ cho "youthspan" của mình trẻ mãi qua DNA hiển thị của "gene expression" chớ không thuộc gene di truyền!

Quả vậy theo y học hiện đại thì:

1. niềm tin khi uống "thuốc giả" vẫn trị được bịnh thật! ( placebo effect) ; ngay cả làm cho bịnh nhân có cảm giác đã được phẩu thuật ( tức cho thuốc mê rồi rạch sơ băng lại ) cũng có kết quả như phẩu thuật thật !

2. Khi bị bịnh "thập tử nhút sinh" mà có ý niệm muốn sống tích cực cũng giúp ích rất nhiều, khi BN được cấp cứu, hồi sức;

3. "Hệ thống niềm tin" có thể vận dụng để áp dụng kỹ thuật "luật Hấp dẫn LOA".....

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn