Click here to translate
Old 12-01-2015, 4:35 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thiên thu tôi thiết nghĩ không đủ.... sức lực để bàn về "có nên ăn chay" (để bảo đảm sức khỏe) vì vấn đề nầy đã tốn bao nhiêu giấy mực ...lạm bàn rồi; tôi không cổ xúy cho ăn mặn vì lý do khoái khẩu (vật dưỡng nhơn- ai lở ăn nhầm thịt bò điên thì có bị điên rán chịu!) hoặc nên ăn chay là vì ... nhiều tôn giáo cấm sát sinh do thú vật nào cũng do Thượng đế sinh ra cả ( ta không nên ăn thịt đồng loại!).

Nhưng :

Có nhiều người ăn chay do cái đầu bị ô nhiễm một loại tín ngưỡng ... lập dị : người ăn chay không chịu ngồi chung bàn với người ăn mặn vì sợ nhiễm "trược" : Vậy họ nên ... "thiên cư" về môt hành tinh khác để thở cái không khí không bị ... ô nhiễm do người ăn mặn!
Có người ăn chay trường suốt đời rôi bị ung thư cũng đành chịu chết chớ tuyệt đối không ăn mặn vì sợ chết không được lên Thiên đàng!!

Xin nói rõ : ăn kiêng vì lý do sức khỏe không thuộc ...phạm trù ăn chay trường ....dùng ly uống nước riêng nói ở đây!

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 12-01-2015 lúc 4:45 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn