Click here to translate
Old 24-01-2017, 5:46 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Tổng thống Mỹ D.Trump đã ra ...tay:

http://vietnamfinance.vn/tai- chinh-quoc-te/my-thu-giu-lo-ha ng-25-trieu-usd-cua-ty-phu-co- kho-nhom-bi-mat-tai-viet-nam-2 0170115172723733.htm

Mỹ thu giữ lô hàng 25 triệu USD của tỷ phú có kho nhôm bí mật tại Việt Nam
Trả Lời Với Trích Dẫn