Click here to translate
Old 31-01-2009, 12:44 pm  
SkyLine
Senior Member
 
SkyLine's Avatar
 

Default
Trích:
Nguyên văn bởi matmat View Post
Eo ôi, ứ đâu, sang đó Thày Pháp Hùng Sơn và Lão Sư Điện bà chán lắm.
Là sao bạn? Mình không hiểu rõ ý bạn lắm.
Trả Lời Với Trích Dẫn