Click here to translate
Old 13-12-2014, 8:30 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Sức mạnh của tư tưởng....

(Tiếp theo)

Có nhiều cách “đưa một thông điệp thẳng vào tiềm thức của não bộ” :

a) Kỹ thuật tự thôi miên, đã trình bày trước đây trên diễn dàn nầy, như một phương pháp tự kỹ ám thị, bằng cách nghe một ghi âm có đề tài chủ đích để cho não đi vào một “giấc ngủ thư giản toàn diện” ;

b) Hoặc nghe một đoạn băng ghi các loại nhạc thiền ( thay thế việc ngồi thiền), nhạc thư giản ( spa / relaxation/ deep sleep musics ) để điều chỉnh trạng thái sóng não nào theo ý hướng chủ đích (có thể tải dễ dàng trên mạng youtube );

c) Hoặc nghe nhũng loại nhạc soạn đặc biệt ( Binaural beats, Tripnaural …) theo những tần số thích nghi để đạt sự thư giản toàn diện, chẳng hạn như:
Wave repose Technology ( WRT) nhằm tạo điều kiện thuận lợi đưa những thông điệp thẳng vào tiềm thức;
Matrix Dimensional Binaural Beats (MDBB) loại tần số nầy có hiệu quả tác dụng cao hơn loại nhạc Binaural hoặc Dual Binaural Beats;
Dual Subliminal Scripting (DSS) nghe loại nhạc nầy sẽ có tác dụng làm kích động cả 2 bán cầu não để tăng hiệu quả.

d) Cũng có thể áp dụng các kỹ thuật căn bản của “Luật Hấp dẫn” để lâp chương trình thăng hoa tiềm thức, như:

d1. Soạn và liệt kê ra các điều mong muốn tích cực ( positive affirmations) để có phương hướng theo chương trình tự tập luyện của mình ( self help development );
d2. “Tưởng tượng” các kết quả thành tựu, (kể cả sức khỏe, relationship…);
d3. Hình dung và hiển thị ( visualization) các kết quả mong muốn.
d4. Trì chí thực hiên việc lập chương trình thăng hoa cho Tiềm thức.

Hiên nay môn Khoa học thưc nghiệm NLP ( Neuro Linguistic Programming), môt phương pháp tiếp cận để phát tiển 3 phần khoa học liên quan đến Não bộ, Ngôn ngữ và lập Chương trình cho sự phát triển con người: môn Não bộ học nghiên cứu về cách thức cơ thể hoạt động thế nào; môn Ngôn ngữ học là cách thức chúng ta tạo “giao thức / giao diện” thế nào giữa con người với nhau và môn Lập Chương là môn học làm sao để phát triển các Mẫu mưc / mô thức chúng ta tạo ra trên thế giới.
Đại để, NLP là môn khoa học mô tả các quy luật cơ bản giữa bộ não, ngôn ngữ và cách thức chúng giao tiếp/ tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể và tính cách của chúng ta.

BỞI LẼ não bộ có trách nhiệm hầu như mọi khía cạnh của sức khỏe vật lý của cơ thể ; do vậy bạn có thể hoàn toàn kiểm soát mọi cãm nghĩ của mình qua tình trạng của cái Tâm (mindset).Cho nên các kỹ thuật nghiên cứu NLP nở rộ trêm mạng!

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 13-12-2014 lúc 8:33 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn