Click here to translate
Old 03-11-2012, 8:25 am  
ngochoa
Senior Member
 

Default
cận và thiển thị tại hạ nghĩ rằng liệu chúng ta có đang cầm vàng mà đem đúc kéo hay không

vì rằng là thế này
+ chúng ta tiếp thu quá nhiều thông tin thiên hạ mà mang tuyên truyền thì chúng ta đã đi vào con đường báo trí

+ chúng ta tiếp thu quá nhiều kiến thức thiên hạ mà mang tuyên truyền thì chúng ta đã đi vào con đường học thuật

+ chúng ta tiếp thu quá nhiều nội kiến khởi phát mà mang tuyên truyền thì chúng ta đã đi vào con đường giải thoát

Vì rằng là nếu chúng ta là ma thì chúng ta thừa biết tất cả thông tin, nên khi có thể xác rồi chúng ta phải học chính mình để xài cái xác của mình cho hữu ích nhất

Chúng ta sử dụng kiến thức, thông tin người khác chỉ nên như trân trọng như quần áo mặc hàng ngày, còn tay chân chúng ta, giác quan chúng ta phải dùng vào việc ta thấy là xứng đáng nhất. Há không chẳng phải chúng ta có vàng rồi lại đem đi đúc kéo hay sao, thật phí, mà có được thành cái kéo cũng không sắc nhọn như kéo sắt ngoài chợ, chúng ta không giỏi như nhà báo được, chúng ta không giỏi như tác giả sách top ten được

phải chăng đây là 1 trong những điều đầu tiên để sử dụng não bộ tiềm ẩn
Trả Lời Với Trích Dẫn