Click here to translate
Old 09-08-2017, 5:20 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
test cùa Thien thu về số người VN đọc diễn dàn UE-Global:

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170801-b...oc-vi-my-tho-o
Trả Lời Với Trích Dẫn