Click here to translate
Old 09-09-2016, 5:55 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
(tiếp về CON NGƯỜI từ đâu mà có tư tưởng):

... Cái Thể Trí con người ( mental body- Intellect) luôn luôn hoạt động để ... bảo vệ cái nhãn mác mà chúng ta tự gắn đặt (như: người nam hay nữ/ vị trí trong gia đình/ địa vị xã hội/ quốc gia/ dân tộc.....) Intellect chỉ phục vụ tính tồn tại/ sống còn, hành xử theo giác quan như đã nói trên, phần nhiều là thu thập dử kiện có sẳn rồi xào nấu lại thành một loại “tư tưởng gọi là logic” ! Cho nên phần lớn chúng ta tin vào những gì mà cái óc logic của bán cầu não trái cho là hợp lý !

Còn sự Thông tuệ ( intelligence) là ngưỡng trên của cái Trí, là một cảnh giới khác, vượt ra khỏi cảnh giới vật lý (beyond the physical) - bàn thân cái thể xác chính là một giới hạn vật lý !
Cơ bản về niếm tin thì con người nên là một người đi tìm ( a seeker) cái giới hạn nầy, không nên là một (believer) TIN theo cái gì mình bị nhồi nhét vì bản thân chưa thật sự trải nghiệm cuộc sống!
Cuộc sống là một món quà tuyệt vời của Tạo Hóa ban cho con người, một bộ máy tinh vi của hành tinh nầy!

Trải nghiệm cuộc sống bằng một loại nhận thức ...thăng hoa thì khả dĩ bước vào ngưỡng cửa Tâm linh mà không phải chờ chết để "được rước" vào nước .....Tây phương cực lạc!
Cái đầu chúng ta hay bị nhồi nhét tư tưởng : cái gì tốt đẹp đều cho xuất khẩu lên.... Thiên đàng cho tiện logic !!

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn