Click here to translate
Old 11-09-2016, 7:23 pm  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default
Tiểu Đệ góp tí vào đề tài này nhé:
Thượng Đế tạo ra vô số linh hồn mà vẫn khó tiến hóa nên Thượng Đế tặng thêm cái thể xác nữa để dể bề tiến hóa nhưng mà có được tiến hóa bao nhiêu đâu ? Híc ! ! !
Có thể xác rồi thiên hạ lại chế tạo ra tiền để mà chấu đầu vào lo hốt.HÍC...
Trả Lời Với Trích Dẫn