Click here to translate
Old 03-12-2014, 7:37 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Nhân đọc lại một tài liệu cũ Thiên thu đã viết sau khi bị ministroke năm 2012 nhưng có liên quan đến đề tài nầy, xin đang lại để bù vào thời gian .... bỏ trống:


A. Trước tiên xin xác định vấn đề Tiềm thức hay còn gọi là cái Tâm lượng tử, có phải là kho kinh nghiệm, kho kiến thức không?

1. nếu hiểu theo nghĩa phổ biến thì tiềm thức quả có nghĩa là kho kinh nghiệm, kho kiến thức, bởi lẽ nó tích lủy một cách tự động các hành động mỗi người chúng ta thực tập từ lúc tấm bé như “học đi, học nói, học gói, học cười” và nó cũng tập hợp tất cả những hệ thống niềm tin, những hệ tư tưởng, những quan niệm / phong cách sống và hình thành những thói quen tập quán mà chúng ta vẫn gán cho là bản sắc dân tộc!
Nhưng nếu hiểu rộng hơn về một chức năng cũng tự động của bộ não, trời ban cho con người, để chỉ huy các bộ phận khác của cơ thể như tim , phổi , và các hệ đối giao cảm khác, ngay cả việc áp lực stress (tâm lý) ảnh hưởng đến việc sản xuất các nội tiết tố làm cơ thể (vật chất) mất quân bình gây bịnh hoạn v..v…, thì tiềm thức có thể định nghĩa như một cái Tâm ( Tâm lượng tử) vì nó chỉ phần vô hình của não bộ, một bộ óc vô hình thứ ba!

2. Tâm lượng tử KHÔNG PHẢI là một cái nhãn mới mà chúng ta cố định nghĩa và gán ép theo kiểu lập dị, nhưng vì những vấn đề vô hình khó cảm nhận và hiểu được từ khả năng nhận thức ( consciousness) nên chúng ta phải vận dụng đến những khả năng đặc biệt ( special cognitive abilities) của não bộ để tiếp cận, kích hoạt và xử lý các “dữ liệu lượng tử” nầy bằng một loại Trung tâm xử lý lượng tử ( quantum central processor), thì mới ... tương thích, thế thôi !

3. Dữ liệu lượng tử (?) phải chăng cũng là một nhãn mác mới? Các dữ liệu thông thường tiếp nhận qua “lục căn” ( nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý) chỉ thông qua “bộ não vật chất”, tức có một hình tướng; còn dữ kiện qua sự thấy diệu kỳ có đến 2 hình tướng: vật chất và ánh sáng ( dạng sóng); do đó cần sử dụng Tâm lượng tử để hiểu và xữ lý loại sóng nầy.

B. Cái ảnh của chính mình có thể “thấy” được dưới dạng “vật chất” (do kinh nghiệm/ kiến thức) nhưng cái ảnh của đối tác thì nên vận dụng cái thấy do một loại …lăng kính đặc biệt ( lăng kính điện tử), hoặc sử dụng linh cảm mới trung thực. Linh cảm cái ảnh vô hình do trực giác cung cấp, mà trực giác nằm bên BCP( bán cầu não phải= chức năng sáng tạo) … quản lý : vậy nếu chúng ta chỉ “thấy” từ BCT ( bán cầu trái= chức năng Logic) , dù trang bị với…. siêu lăng kính Leica, thì BCT vẫn chứng nào tật ấy, hay “giành diễn đàn” phát biểu.... linh tinh không chịu chuyển dữ liệu qua BCP ( chức năng Sáng tạo) để tiềm thức có thể tham gia sự thấy diệu kỳ, thì có thể không ổn chăng ( khó đoán sự thấy của người khác!)?!

.......

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 03-12-2014 lúc 2:27 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn