Click here to translate
Old 26-12-2015, 6:12 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
Niềm tin khoa học trong "hệ thống niềm tin":

Cấu trúc bộ não được Thiên nhiên ( Tạo hóa) ban cho con người có những hạn chế dù cho tích lủy sự nhân thức được qua cuộc sống, vì sự hạn chế của chính các ngủ quan để ưu tiên giải quyết sự sinh tồn cho được an toàn !

Ví dụ cái Thân con người khi đang đói thì chỉ ...."muốn ăn" và sẽ ăn qua lỗ miệng do bản năng ( cố nhiên có sự tham gia của các giác quan khác như khứu giác,vị giác.. ) chứ không còn "ý tưởng" nào khác ngự trị trong đầu!

Và khi cái Tâm nghĩ về vấn đề "tâm linh" thì cái... óc khoa học sẽ dự phần chen vào xem có gì ...."phản khoa học" không để khỏi bị mắc lừa!!

Khi chủ tâm chú ý đến một việc gì thì sự tập trung chủ ý sẽ ...đưa dữ kiện (thông tin) từ bán cầu não trái vượt khỏi ngưỡng cửa sàng lọc qua được Tiềm thức ( bán cầu não phải) : sự trải nghiệm cuộc sống sẽ hình thành một thực tại cuộc sống để đánh giá lại sự nhận diện sự kiện ( identification) do so sánh với dữ kiện lưu trử trong tiềm thức!

Bộ não chứa trong hộp sọ mà chúng ta cho rằng đó là nơi có sự “thông tuệ” và chứa đựng "dữ kiện thông tin tích lủy" - kiến thức- thật ra không thể so sánh được với sự thông tuệ của các tế bào mà Tạo Hóa đã cho con người!
Chính các tế bào của 5 gíác quan cũng có “bộ nhớ” ( sự thông tuệ) mới cho ta “biết” được bằng cách so sánh nói trên, thông qua tính năng "awareness". Cả các " DNA di truyền" cũng có bộ nhớ trời ban !`

Cho nên cái gọi là "óc khoa học" của chúng ta cũng có những hạn chế nhứt định, kể cả những khi tập trung ý chí, mong vượt qua cái Ngưỡng vật lý ấy !

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thienthu, 28-12-2015 lúc 5:11 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn