Click here to translate
Old 15-03-2011, 2:32 pm  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Nhật Bản dịch chuyển 4 mét, trái đất quay nhanh hơn
http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/201...uay-nhanh-hon/
Trả Lời Với Trích Dẫn