Click here to translate
Old 26-10-2011, 5:12 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Bức BIẾM HỌA từ người dân TQ:


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl..._cartoon.shtml
Trả Lời Với Trích Dẫn