Click here to translate
Old 08-02-2015, 5:13 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Moi doc va pho bien tin nay.

( TQ mua con đỉa tại VN rồi về sản xuất thực phẩm bán lại VN và các xứ khác)Thiên thu

"lịnh": đầy đủ nhưng thử "dán hình" theo link vẫn ....không được !

[IMG]http//https://mail.google.com/mail/u/0/inbox/ ......... ?projector=1[/IMG]

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 08-02-2015 lúc 5:38 am. Lý do: HỌC MÃI KHÔNG THUỘC BÀI: dán hình vào UE forum
Trả Lời Với Trích Dẫn