Click here to translate
Old 01-12-2012, 6:32 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Lời Cảm ơn kịp lúc !

Chữ "lật tẩy" mà Thiên thu tôi dùng là để nguyên văn bài báo "khoa học", mà tôi thiển nghĩ là để đánh thức một sự mê lầm thế kỷ của thế nhân !

Đối với Thiên thu.... thì ngày cuối cùng của "đời sống nầy của mình" là tận thế!
"Thiên hạ sự" cứ để giòng đời ..."cuốn theo chiều gió", việc gì phải sợ.... bò trắng răng! Cũng thế một lời cảm ơn vào diễn đàn nầy là một sự kiện tò bày niềm thông cảm ( vì dạo nầy "cảm ơn" hiếm như lá mùa thu... trên cành!).

Thiên thu tôi bổng...."hoắc nhiên" nhớ lại một bài thơ "lớp ba trường làng" về ...chiếc là cuối cùng:

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn HAI chiếc lá vàng mà thôi
HÔM QUA ĐÃ RỤNG MỘT RỒI
lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay cảm thầy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồng qua sông
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây...

( bào thơ còn hai câu nữa nhưng Thiên thu tôi vốn dĩ..."loảng moạn" nên để chấm dứt tại câu nầy theo ý nghĩa của \Nguyển Bính : thơ viết đừng xong... thuyền xuôi chớ đổ.... Để nghìn xưa đẹp đến nghìn sau)

(Ôi wifi ...chùa chập chờn e bị xóa mất nên vội up lên cho đở ..rách việc!
Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn