Click here to translate
Old 05-09-2013, 3:21 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
một "tháng Chín đen" cho lịch sử chiến tranh có thể xảy ra:

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gio...i-2874790.html

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn