Click here to translate
Old 16-03-2014, 6:16 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Khi dự án bán lại cho một nước khác !

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc...5231303448.htm
Trả Lời Với Trích Dẫn