Click here to translate
Sức mạnh của tư tưởng và hệ thống niềm tin
Old 29-11-2014, 8:16 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default Sức mạnh của tư tưởng và hệ thống niềm tin
1. Năng lực của tiềm thức trong bộ não và lập chương trình thăng hoa cho Tiềm thức .

( tài liệu đúc kết riêng, tổng hợp trên mạng)

Trong một bài khác, trên diễn đàn nầy, về tác dụng của sóng não trong việc thiền định người ta hay dùng âm nhạc để đạt trạng thái thiền định. Một loại âm nhạc gọi là âm nhạc tần số đôi, nghĩa là âm nhạc trong đó 2 tần số sẽ trộn với nhau để lập thành một tần số tổng hợp, sẽ thay đổi biện độ tần số thông thường với mục đích “đặt” trọng tâm của sự chủ ý vào một tần số mong muốn. Tuy vậy cũng có một phương pháp khác “siêu” hơn cách dùng âm nhạc!

Chúng ta biết bộ não là một cơ quan rất mạnh, nhưng trong tình trạng nhận thức thông thường chỉ hoạt động có 5% khả năng của nó ( theo Einstein). Vậy vấn đề cốt lõi là chúng ta làm sao “khai thác” phần chìm 95% của tản băng đó: tiềm thức!

Muốn khai thác khả năng của tiềm thức chúng ta phải biết sử dụng cả trạng thái ý thức và trạng thái tiềm thức ( conscious and subconscious levels). Trạng thái tiềm thức là khả năng chính của bộ não ; ở mỗi người tiềm thức hoạt động như máy tính của tâm thức; vậy phải biết dùng nó cho đạt năng xuất tối đa: đó là lập chương trình cho …máy tính ấy! ( subliminal programming); đừng để nó tự ý hoạt động theo bản năng!

Quả vậy, Tiềm thức điều hành quả tim của bạn, đóng vai kỹ sư hóa học trong hệ tiêu hóa, và phân tích các nhập lương của các giác quan như một ….máy tính siêu phức tạp.
Tính thăng hoa của việc lập chương trình nầy định nghĩa như dưới giới hạn của nhận thức thông thường (below the threshold of conscious perception) : đó là biên độ chia cách của nhận thức thông thường và những gì vào tiềm thức mà không cần một động tác chế hóa khác nào!

Subliminal programming đã được biết từ thập niên 50 của thế kỹ trước! Kỹ thuật “can thiệp” nầy làm được khi ta gởi một thông điệp TRỰC TIẾP vào tiềm thức không thông qua cái TÂM của ý thức( conscious mind)

Lập một chương trình thăng hoa là gủi 1 thông điệp vào tiềm thức (bên bán cầu não phải) mà không qua phần ý thức ( phần của bán cầu não trái). Việc ấy có thể giải quyết theo nhiều cách như thầm nhủ những đề xuất/ ý tưởng |( quán tưởng) trong bối cảnh một nền nhạc đặc biệt, hay cho một ý tưởng chớp nháng vào đôi mắt!.

CÁC Ý TƯỞNG NẦY SẼ không ĐƯỢC nhận diện bằng phần ý thức mà sẽ được phần tiềm thức tiếp nhận và tồn trử vào kho tiềm thức. Nếu các dữ liệu nầy được lập đi lập lại nhiều ngày với một dụng ý sẽ có khả năng ảnh hưởng đến thái độ và năng lực thật sự của mình.

Vậy với chủ đích định hướng thì việc lập chương trình nầy sẽ có tác dụng rất mạnh để giúp tăng cường khả năng của bộ não và đổi hẳn phong cách của mình.
Thêm vào đấy nếu ta đưa một vào bộ não một tần số sóng não nào đó sẽ có thể giúp chúng ta đạt được một nhận thức ở biên độ cảnh giới cao hơn.

Tác động của việc lập chương trình thăng hoa như thế sẽ thay đổi hẳn cuộc sống của chính mình một cách khoa học, chứ không phải đơn thuần là chiêu cảm may mắn hay trợ lực của .....thần linh!


( còn tiếp)

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 29-11-2014 lúc 9:09 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn