Click here to translate
Old 14-02-2016, 6:54 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
"quy chế" làm việc của ... cái đầu:

Xin nhắc lại ( để tiếp tục đề tài nầy):

1. Sự tập trung chủ ý của bộ não làm nên sức mạnh thật sự!

2. Nguyên tắc của sự chủ ý : chỉ khi ta có sự chú ý thì sẽ sinh ra "động tác"; sự chú ý sẽ hướng dẫn hành đông, trước nhứt là nảy sinh ra một "tình huống" (của cuộc sống);

3. Ảnh hưởng của "hệ thống niềm tin": chính nó là ... cái "vô lăng" điều khiển cổ xe của tư duy!

Và đó là nét chính yếu của loạt bài "sức mạnh của tư tưởng và hệ thống niềm tin".

Nay xin bàn thêm về .....kiểu làm việc của cái đầu theo thực tế:

1.a) khi chúng ta "thu" dữ kiện vào bộ não qua ngủ quan thì y như rằng dữ kiện sẽ được xử lý ngay theo logic qua cái tâm ý thức và "nó" cho rằng đó là một "tình huống" của cuộc sống!

Phần lớn thời gian (90%) bộ não hoạt động theo kiểu nầy vì lẽ các dữ kiện tiếp nhận do ngũ quan đều có tính "vật lý" nên bộ não sẽ không cần chuyển đến Tiềm thức để cái "tâm lượng tử" làm việc! Do vậy khoa học thường nói bộ não thường chỉ làm việc khoảng 90-95%khả năng của nó !
Chỉ khi chúng ta tập chú suy nghĩ vào ý tưởng ( học tập/nghiên cứu chẳng hạn) thi sự chủ ý mới vượt được cái màn lọc (giữa bán cầu não trái và phải) - sự chủ ý sẽ nâng tần số sóng não lên để nó có thể chuyển dữ kiện dưới hình thức "ba động và hình ảnh" qua bán cầu não phải để nó hoạt động (trẻ con rất nhạy bén ...vì chúng "quan sát" cách làm và giọng nói của người lớn để bắt chước !Trẻ con ở nước ngoài sẽ ... nói được cả 2 thứ tiếng do cha mẹ nói và trẻ em tại chổ nói! )

(Ở đây chúng tôi xin lập lại là chúng ta không thể "dừng" hoặc "triệt bỏ các ý nghĩ " khi ....hành thiền mà nên để chúng "đến rồi đi" một cách tự nhiên - "quan sát ý nghĩ/ tư tưởng" có thể làm tăng sự chủ ý tham gia thêm làm tăng sức mạnh của ý nghĩ mà thôi!)

(còn tiếp)
.. triết học và tâm linh.

Thiên thu

Triết học là một hệ thống tư duy do bộ não con người tạo ra nên rất khác với vấn đề "tâm linh", một cảnh giới "ngoài vật lý " ( beyond the physical); ngay xúc cảm và hệ thống niềm tin cũng thuộc "cảnh giới vật lý"! Khi ta nghĩ và tin rằng ....Thượng đế đã dắt tay mình để có niềm tin, được yên tâm ... thì cũng chỉ là một cảm giác nội tại do chính cái đầu mình tự nghĩ ra ! Nhiều khi sự yên tâm còn có thể gây nguy hiểm là đàng khác, ví dụ khi đi ....qua đường chúng ta cần có sự rõ ràng ( clarity) chớ không phải sự ... yên tâm!!

Tâm linh là một khoa học thât sự, có thể gọi là Khoa học tâm linh : khoa học vì có thể dùng kỹ thuật ( technology) để đưa vào áp dụng trong cuộc sống và tâm linh vì khoa học nầy chuyên về các vấn đề "ngoài cảnh giới vật lý". Nó rất khác với mê tín dị đoan.....!

Tâm linh vốn dĩ bao hàm một LỀ LỐI KỸ LUẬT (discipline) và DISCIPLINE NẦY có tính cách một liệu pháp (THERAPY) như một hệ luận tất yếu ; nhưng không thể nói Tâm linh là một liệu pháp trị bịnh ! YOGA cũng là một dạng khoa học tâm linh có rất nhiều loại discipline ( lề lối luyện tập phải tuân thủ), chỉ nói riêng đến 2 loại yoga chính : hatha yoga chuyên luyện về sức khỏe và raja yoga luyện về tâm linh.( Các "thuật sĩ yogi" Ấn độ còn phân biệt nhiều loại Yoga khác nữa)

thay đổi nội dung bởi: thienthu, 14-02-2016 lúc 7:02 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn