Click here to translate
Old 02-03-2016, 5:17 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
Óc sáng tạo ở não người:

http://thanhnien.vn/doi-song/phat-hi...oi-672911.html

Thiên thu khi ... rảnh sẽ bàn thêm về ... vụ nầy
( nhưng xin các bạn hảy tham gia để tránh "độc thoại" trên DĐ!)

04 Mar 2016:

Đây là sản phẩm tuyệt vời của Tạo Hóa: bộ não của loài người!

Đã đành có hai bán cầu não (trái và phải) hoạt động với các dữ kiện (nhập lượng) khác nhau và nhiều lúc bán cầu não trái dành quyền ....khai thác trước chúc năng logic của não .....để tránh quá tải với mục đích tồn tại (sống còn); nhưng nếu TÂP CHÚ ĐÚNG LÚC bộ não sẽ phối hợp để khai thác chức năng sáng tao (trong học tập và nghiên cứu) của bán cầu phải.

Bài trên của tác giả ( trong báo Thanh niên) không phải là một phát minh gì mới !

Duy có điều ....không phải lúc nào có tập chú để có nhận thức "ngoài cảnh giới vật lý" chúng ta đều "triển khai"..... nhận thức tâm linh! Đó chính là sự thăng hoa nhận thức ( enhanced perception) để có một nhận thức không bị méo mó, thể hiện thực tại của cuộc sống ( existence of life), thay vì một dạng tâm lý của nhận thức thông thường.

Điều nầy phù hợp với vài điều gì tuy đúng nhưng nếu ... đảo ngược cách nói thì không cón đúng nữa: ví dụ:

Hai góc vuông thì bằng nhau NHƯNG hai góc bằng nhau KHÔNG nhất thiết là góc vuông !!!

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thienthu, 04-03-2016 lúc 9:02 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn