Click here to translate
Old 05-09-2016, 5:48 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRẺ đặt vấn đề "tư tưởng từ đâu mà có" .. trên facebook nên Thiên thu tôi có .....nhã hứng lại về đề tài nầy tại đây, sau khi tự thấy mình độc thoại nên bỏ dở từ bấy lâu!

Nhưng có lẽ nên có vài lời phi lộ trên một đề tài mới rộng hơn
" Con người và vấn đề tâm linh"

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn