Click here to translate
Old 09-11-2016, 6:11 am  
haidong
Senior Member
 

Default
O.o..h.....!!

Kiên cáo ! kiên cáo !! oh không phải !
Cao kiến ! Cao kiến !!

Nếu cái THAM theo nghĩa bóng ,thanh cao ,phi phàm thì quả là quý hóa quá! đáng kính phục , cổ xúy và làm gương, chĩ... ! tiếc thay ,tiếc thay ! được bao nhiêu người nghĩ như thế !?

Cũng nhìn ở góc độ khác thì THAM không hẳn là cội nguồn để dẫn đến và nằm trong Tam....độc , nó phải là : SI - SÂN - THAM

Thôi thì liên tưởng đến "Tam độc" của Cụ Tú vậy ! bỏ được cái gì hay cái đó ,may ra ta có thể đi tiếp và học hỏi TÂM LINH .

**********************

"Cũng Rượu cũng Trà cũng đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó hại ta
Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
Họa chăng bỏ được Rượu với Trà " - Tú Xương.

Haidong.

thay đổi nội dung bởi: haidong, 09-11-2016 lúc 6:26 am. Lý do: đính chính - Quý hóa quá chớ không Quý quá hóa !. hu..hu
Trả Lời Với Trích Dẫn