Click here to translate
Chúc mừng ngày của Hòa giải và Yêu thương
Old 09-09-2010, 2:33 pm  
Mel_NMQ
Senior Member
 

Default Chúc mừng ngày của Hòa giải và Yêu thương
Xin chúc mừng ngày 9/9, "Ngày của Thế gian, ngày của Hòa giải và Yêu thương"
http://day0909.net/
Cầu nguyện cuộc sống thanh bình, yên vui và hạnh phúc đến với toàn nhân loại!!!!!!!!!!!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn