Click here to translate
Old 02-03-2012, 10:40 am  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Các kiểu cháy xe ở Việt Nam
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...xe-o-viet-nam/
Trả Lời Với Trích Dẫn