Click here to translate
Old 28-10-2010, 11:13 pm  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Nổ kho vũ khí ở Nga
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA22387/
Trả Lời Với Trích Dẫn