Click here to translate
Old 07-11-2011, 8:33 am  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Những tai nạn hài 'không đỡ được'
http://baodatviet.vn/Home/congdongvi...174088.datviet
Trả Lời Với Trích Dẫn