Click here to translate
Old 26-06-2011, 5:33 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Tạo sao một viên tướng được phép tuyên bố theo kiểu sô-vanh trái với Bộ trưởng quôc phòng họ Lương tại hôi nghị Shangrila?

http://dantri.com.vn/c36/s36-492773/...ot-bai-hoc.htm
Trả Lời Với Trích Dẫn