Click here to translate
Old 04-06-2011, 6:47 pm  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Việt Nam
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...-voi-viet-nam/
Trả Lời Với Trích Dẫn