Click here to translate
Mê tín dị đoan
Old 18-09-2017, 4:49 pm  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default Mê tín dị đoan
Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khoẽ, thời gian, tài sản, tính mạng.[2] Mê tín dị đoan bao gồm những hành vi như cá nhân 1 bệnh đơn giãn nhưng lại quan trọng hóa vấn đề đem người bệnh cho những người siêu lường gạt bày vẽ tốn kém gây chết người dẫn đến khuynh gia bại sản.
Trả Lời Với Trích Dẫn