Click here to translate
Học hỏi
Old 08-05-2009, 8:48 pm  
quangtuan
Member
 
quangtuan's Avatar
 

Default Học hỏi
Xin chào mọi người, lần đầu tiên tôi tham gia diễn đàn nầy, chí cốt là để học hỏi: Mong sao đời đạo song hành; cụ thể là được học hỏi để được minh triết - giác ngộ! Theo tôi để được một phần minh triết giác ngộ thì cần phải học : học từ Thầy, từ các Đấng Thượng thiên; từ anh chị em nhân điện; từ bài học hay - bài học dở.... và điều không kém phần thiết yếu là học từ hành. Nhân điện bản thân nó vừa là tâm linh và là hiện hữu. Lấy cái hiện hữu - cái thật - chứng minh cái tâm linh; và nếu không có tâm linh thì không có hiện hữu giống như quan hệ hữu cơ lý luận và thực tiễn vậy.
Tôi vui mừng khôn tả vì biết được trang web nầy, xin có vài lời mạo muội trong diễn đàn . Kính cảm ơn mọi người. trân trọng!
Trả Lời Với Trích Dẫn