Click here to translate
Old 28-02-2014, 5:25 pm  
haidong
Senior Member
 

Default
HA......HA....... - Mềm nắn rắn buông - lại bổn củ

ha..ha... vui nhỉ ?!
Trả Lời Với Trích Dẫn