Click here to translate
Old 14-12-2010, 10:54 am  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Tình báo Mỹ: 'Hàn Quốc sẽ đánh Triều Tiên'
http://vn.news.yahoo.com/vne/2010121...i-79585cb.html
Trả Lời Với Trích Dẫn