Click here to translate
Old 22-12-2010, 11:56 am  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Đứng dậy thôi, làm lại từ đầu!
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/12/3BA24867/
Trả Lời Với Trích Dẫn