Click here to translate
Old 27-08-2010, 1:25 pm  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Làng tiến sĩ bên sông Tiền
http://www.tienphong.vn/Phong-Su/510...song-Tien.html
Đốt vàng mã ngoài đường coi chừng bị phạt
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...827000147.aspx
Trả Lời Với Trích Dẫn