Click here to translate
Old 11-06-2017, 7:01 am  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default
Thực phẩm bẩn là thực phẩm dính đất cát,làm rớt dưới đất mà các loài đông vật vẫn thường ăn thì đâu phải là nguyên nhân chính gây UNG THƯ.
Thực phẩm gây UNG THƯ chính là thực phẩm bị con người tẩm hóa chất độc hại.
Phải phân biệt 2 khái niệm trên cho rỏ đấy.
Xem thêm 1.
Xem thêm 2
Trả Lời Với Trích Dẫn