Click here to translate
Old 03-12-2015, 10:28 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
Lại tản mạn thêm về ......tư tưởng/ cảm nhận và lời nói trong các cách “đối thoại” và cách truyền đạt thông tin :

1. Cảm nhận là ngôn ngữ “đối thoại” với ... Thiên nhiên / Vũ trụ/ Tạo Hoá ( Thượng đế) !
2. Tư tưởng cũng là cách “đối thoại” với Thượng đế qua hình thức sóng ba động của hình tư tưởng. Cầu nguyện là cách “nói chuyện với Thượng đế” vậy!
3. Chỉ khi nào chúng ta không thích ứng được với 2 cách trên thì Thượng đế sẽ sử dụng “Ngôi lời” để nói với người muốn nghe qua ông thầy( = khi học trò đã sẳn sàng thì người Thầy sẽ xuất hiện!).

Lời nói chỉ là thể hiện biểu kiến của cảm nhận và tư tưởng ; ngôn từ dùng diễn đạt tư tưởng tùy hoàn cảnh qua nhiều “biểu cảm” rất khác nhau của con người, tủy loại ngôn ngữ và bối cảnh phát biểu, tùy nét văn hóa và sẽ được hiểu khác nhau là lẽ đương nhiên!
Ngôn ngữ là cách “thông đạt” tư tưởng ít tin cậy nhứt và dễ hiểu lầm nhứt ! Chính chúng ta chỉ muốn nghe “đàm thoại” thì chúng ta mới dùng từ ( lời nói) - kiểu “đối thoại Shangrila”- ; thậm chí là đối thoại giữa những người.... giả điếc vì không muốn nghe đối thoại !

THIÊN THU
Trả Lời Với Trích Dẫn