Click here to translate
Old 27-06-2009, 9:34 am  
matmat
Senior Member
 

Default
Trích:
Nguyên văn bởi matma8x View Post
Nói nó là hồi ký vì mọi câu chuyện kể trong đó đều gần đúng hoàn toàn với những gì mà đoàn khoa học Anh, Mỹ đã trải qua.
Thiệt tình là em nỏ hiểu cái từ bôi đậm bác matma8x viết là cái chi? "Gần đúng hoàn toàn" nghĩa là răng? Bác lại ngồi "bói" ra cái zụ đó hay là bác lại sài phương pháp "di hồn đại pháp" để đi theo mấy ổng nhà khoa học đó. Nhưng thừa nhận là lần đầu tiên em thấy một người phối hợp từ "gần đúng" và từ "hoàn toàn" mà nó lại "nuột" đến thế. Ôi, tiếng Việt ta thật giàu và đẹp.

Trích:
Nguyên văn bởi matma8x View Post
Bình Minh muốn ACE cùng tham chiếu cuốn hồi ký này cho Tâm linh học và trong ngành Nhân Điện để khôi phục những khả năng vốn có của chúng ta .
Răng mà tự dưng bác lại "muốn". Em là em ứ "muốn" bác "muốn". Bác mà "muốn" là em lại "muốn" như vậy lại tham. Thôi thành ra đừng "muốn" bác ơi,

Em hỏi bác tí? cái "khả năng vốn có" của chúng ta là gì? Nếu nó vốn có thì có cần "khôi phục" không? Nếu nó "vốn có" thì nó có "mất đi" không?

Răng mà tự dưng ta khôi phục nó để làm gì? Khôi phục nó thì được gì?

Mà công nhận đọc lại văn vẻ của bác này thấy mất căn bản thật. Bác xếp câu cú nó luộm thuộm quá. Ai lại đi nối chữ "và" giữa "tâm linh học" và "trong ngành Nhân Điện" bao giờ cơ chứ? Một cái là thuộc phom của "danh từ" một cái thuộc phom của "trạng ngữ". Hai cái đó không nối được với nhau. Theo em, bác cần bỏ từ "trong" đi
__________________
Đanh đá nhất khu hàng cá
Lôm côm nhất chỗ hàng tôm
Trả Lời Với Trích Dẫn