Click here to translate
Old 27-01-2017, 4:44 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Trung Hoa dạy cho Họa kỳ....." phải thận trọng khi hành động cũng như khi đưa ra những lời phát biểu về Biển Đông"

http://www.rfa.org/vietnamese/intern...017095831.html
Trả Lời Với Trích Dẫn