Click here to translate
Old 01-12-2014, 6:42 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Tập tục nào là của dân tộc ... Giao chỉ (Việt thuần túy) còn tập tục nào ...nhập khẩu từ văn hóa TQ, liên kết với kinh doanh tôn giáo ( và cố nhiên là khoe của!)?

Đúng là khó biết thứ nào là "bản sắc dân tộc" từ..... 1000 năm bị độ hộ! Các ông "bảo tồn" cứ thấy của lạ là đem vào di tích lịch sử rồi lâu lâu thấy hơi bị chuế đem ... tượng sư tử ra ...khỏi di tích đã được công nhận!!

Thận chí người ta phát hiện tại núi Yên tử có bài thơ ca ngợi sắc đẹp của Dương phí phi ( của Tàu) bèn cho đụt phá cho phù hợp với Phật của TA : nhật hoàng Trần Nhân Tông !

Cái vòng lẫn quẩn....

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn