Click here to translate
Old 17-01-2011, 1:41 pm  
thien-y801
Senior Member
 
thien-y801's Avatar
 

Default
Bão Mặt trời có thể đe dọa Olympics 2012

http://www.khoahoc.com.vn/doisong/mo...pics-2012.aspx
Trả Lời Với Trích Dẫn