Click here to translate
Old 11-02-2016, 6:42 pm  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default
Thiên nhiên biết trước cực kỳ chính xác và hiệu quả.
Trả Lời Với Trích Dẫn