Click here to translate
Old 30-12-2009, 9:01 pm  
hieunc83
Senior Member
 

Default
The Meeting Day Of Wisdom And Enlightenment People " LONG HOA MEETING ".
__________________
Chúc cho Nhân Loại khắp nơi nơi
Mạnh khoẻ, ấm no suốt cuộc đời
Tâm linh Giác Ngộ, lòng trong sáng
Hạnh phúc an bình mãi mãi vui
Trả Lời Với Trích Dẫn