Click here to translate
Old 22-12-2010, 4:59 pm  
Nguyen Thanh Binh
Senior Member
 

Default
Những bức ảnh chưa từng công bố về tướng Giáp
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA2485D/
Trả Lời Với Trích Dẫn